Brudefallet Gård

Rena: Rena er
administrasjonssentrum
i Åmot kommune.

Forst: etter forstvitenskapelige prinsipper drevet og avgrenset skog. I Norge bare brukt i sammensetninger med faglig tilknytning, som forstmester.(Duden / S.N.Leksikon)

Selskapet ble stiftet i sommer 2009 med formålet å utnytte skogens ressurser på en bedre og mer effektiv måte. På grunnlaget av et økologisk skogbruk med de tre likestilte hovedsøylene som produksjon-, vern- og friluftsfunksjon skal skogens verdier utvikles og deretter realisere en økning i inntekter i tillegg til vanlig tømmerdrift.

Det ble anskaffet spesialutstyr tilpasset ulike driftsforhold som styres av fagfolk med flere års erfaring. Rena Forst drives i dag fra eiendommen "Brudefallet Gård" og står til tjeneste for oppdrag innen skogbruk og landskapspleie.